Administracja sieciami i serwerami

Jeśli portfolio jest puste, oznacza to, że obowiązuje mnie klauzula poufności