Copywriting

Pisanie tekstów unikalnych i perswazyjnych przez copywriter. Tekst i slogan reklamowy jest tak utworzony, aby efektownie i jak najlepiej sprzedać towary i usługi. SEO copywriter tworzy teksty SEO według zasad SEO-copywriting. Teksty reklamowe używane są w kreacjach mailingowych do przeprowadzania mailingu.

Cena: 
od 11 zł