Sieci i serwery

Administracja sieciami i serwerami GNU/Linux:

 • Zasadnicza administracja systemem
 • Zarządzanie pakietami
 • Instalacja i reinstalacja systemów
 • Optymalizacja systemów i serwerów
 • Serwery:
  • DNS, LSTP, SSH, VPN
  • WWW (Apache, Nginx, Lighttpd)
  • Poczty (Exim, Postfix, Dovecot)
  • Baz danych (MySQL, Postsql)
  • Plików (FTP)
 • Bezpieczeństwo serwerów:
  • podpięcie certyfikatu SSL (TLS)
 • Kopie zapasowe
 • Monitorowanie zasobów i systemów
 • Wirtualizacja systemów
 • Odporność na awarie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Tryb ratunkowy i odzyskiwania danych
Cena: 
od 222 zł