Szablony stron

Jeśli portfolio jest puste, oznacza to, że obowiązuje mnie klauzula poufności

XKOMP

Sklep komputerowy

UWAGA

Jako zleceniobiorca zlecenia, wykonałem prace graficzne w owym sklepie tj. szablon, banery oraz logo. Miałem pełny dostęp do hosta. Nie otrzymałem 2 transzy zapłaty. Zgłosiłem sprawę na policję. Potwierdzam, iż Zleceniodawca jest oszustem!