Administracja sieciami i serwerami

Jeśli portfolio jest puste, oznacza to, że obowiązuje mnie klauzula poufności

FUNDAM

  • Zabezpieczenie serwera
  • Aktualizacja certyfikatu SSL
  • Optymalizacja treści sklepu
  • Optymalizacja prędkości strony

kmkm

Administracja sieciami serwerów kampanii mailingowych pod mailingi