Pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie Klientów, jak również pozyskiwanie zleceń. Do pozyskiwania Klientów i zleceń, wykorzystane są techniki sprzedażowe. Sposoby pozyskiwania Klientów, a także metody pozyskiwania Klientów, przedstawiają się w następujących krokach:

 1. Rekonesans
  Leading - zebranie informacji oraz ogólnej puli Klientów gotowych podjąć współpracę, a następnie przyjąć ofertę
 2. Sondowanie potencjalnego Klienta
  Branding - zbudowanie świadomości Klienta, PR
 3. Nawiązanie kontaktu z Klientem
  Przedstawienie docelowej oferty, w bezpośrednim kontakcie z Klientem
 4. Ustalenie szczegółów
  Klient, który jest zdecydowany na podjęcie współpracy
 5. Raport wykonanego zadania
  Niewidoczne przechwycenie pozyskanego Klienta przez firmę
Cena: 
od 1 111 zł