Pozyskiwanie sponsorów

Do pozyskiwania Sponsorów, wykorzystane są techniki sprzedażowe. Sposoby pozyskiwania Sponsorów, a także metody pozyskiwania Sponsorów, przedstawiają się w następujących krokach:

 1. Rekonesans
  Leading - zebranie informacji oraz ogólnej puli Sponsorów gotowych podjąć współpracę, a następnie przyjąć ofertę
 2. Sondowanie potencjalnego Sponsora
  Branding - zbudowanie świadomości Sponsora, PR
 3. Nawiązanie kontaktu ze Sponsorem
  Przedstawienie docelowej oferty, w bezpośrednim kontakcie ze Sponsorem
 4. Ustalenie szczegółów
  Sponsor, który jest zdecydowany na podjęcie współpracy
 5. Raport wykonanego zadania
  Niewidoczne przechwycenie pozyskanego Sponsora przez firmę

Nie pracuję w systemie prowizyjnym.

Cena: 
od 1 111 zł